När en hämtning är genomförd så betygsätter hämtaren och annonsören varandra genom att markera hur nöjd man är med hämtningen. 

Betyget är ett genomsnitt av dina hämtningar/annonser och inkluderar även avbrutna annonser som sänker betyget.

För dig som hämtar:

 • Kom alltid i tid!
 • Bemöt andra som du själv vill bli bemött
 • Se till att du tar med dig allting som visas i annonsen 
 • Var försiktig när du bär iväg saker så ingen egendom skadas på vägen ut
 • Avbryt inte hämtningar i onödan

  Det är alltid bättre att du själv avbryter än att annonsören avbryter en hämtning, annonsören kan bara avbryta om tiden har gått ut, alltså om du är sen, varpå betyget nästan alltid går ner.

  Det kommer ta ett tag för att öka ditt betyg igen om det har gått ner.
  Om du har max-betyg så kan ditt betyg gå ner något fastän annonsören är nöjd då det är ett snittbetyg.
  ____________________________________________

För dig som annonserar:

 • Se till att du har varit så tydlig som möjligt i din annons, både med bilder och i beskrivningen
 • Bemöt andra som du själv vill bli bemött

  Om hämtningen avbryts så går betyget automatiskt ner för den hämtande användaren. Avbryter en hämtare mycket så kommer personen att stängas av från plattformen.
Did this answer your question?