I appen ser alla användare sina egna och varandras betyg och statistik för att ge en så transparent bild om möjligt till varandra. Detta innefattar betyg som ges mellan användarna efter slutförd eller icke slutförd hämtning, samt statistik på hur ofta någon kommer inom den valda tiden och antal slutförda annonser som man ansökt och blivit vald på. Bra betyg och statistik ger framförallt större chans att bli vald på annonser.

Tänk på att alla betyg och all statistik inte alltid känns "rättvisa" då situationer uppstår mellan den som annonserar och den som hämtar, men det är lika för alla.

BETYG

Ditt betyg är ett snitt av de betyg du fått från andra användare vid slutförda eller icke-slutförda annonser.
Här kommer några tips:

 • Bemöt andra som du själv vill bli bemött

 • Se till att du tar med dig allting som visas i annonsen / att din annons tydligt visar och beskriver allt som ska hämtas eller göras

 • Var försiktig när du bär iväg saker så ingen egendom skadas på vägen ut

 • Avbryt inte hämtningar i onödan

  Det kommer ta ett tag för att öka ditt betyg igen om det har gått ner.
  Om du har max-betyg så kan ditt betyg gå ner något fastän annonsören är nöjd då det är ett snittbetyg.

  ____________________________________________

STATISTIK - Punktlighet

Den som annonserar och den som hämtar kommer tillsammans överens om en tid i appen genom några enkla knapptryck. Den som hämtar har statistiken "Punktlighet" vilket visar hur ofta personen har klar-markerat en hämtning inom tidslotten.
Här kommer några tips:

 • Välj bara tidslotter som du själv kan vara hemma / som du verkligen kan dyka upp på

 • Ansök ("Överboka") inte för mycket så att du inte hinner med det du blivit vald på

  Din statistik för "punktlighet" kan gå upp eller ner med några % beroende på hur många hämtningar du gjort.

  ____________________________________________

STATISTIK - Fullbordade

Den som hämtar har statistiken "Fullbordade" som visar hur många annonser hen blivit vald på som blivit slutförda.
Här kommer några tips:

 • Kolla noga på annonser innan du ansöker så att du verkligen kan slutföra annonserna

  Din statistik för "fullbordade" kan gå upp eller ner med några % beroende på hur många hämtningar du gjort.

Did this answer your question?