När en hämtning är genomförd så betygsätter hämtaren och annonsören varandra genom att markera hur nöjd man är med hämtningen. 

Betyget är ett genomsnitt av dina hämtningar/annonser och inkluderar även avbrutna annonser som sänker betyget.

För att som hämtare behålla ett så högt betyg som möjligt, tänk på:

  • Kom alltid i tid!
  • Bemöt andra som du själv vill bli bemött
  • Se till att du tar med dig allting som visas i annonsen 
  • Var försiktig när du bär iväg saker så ingen egendom skadas på vägen ut
  • Avbryt inte hämtningar i onödan

För att som annonsör behålla ett så högt betyg som möjligt, tänk på: 

  • Se till att du har varit så tydlig som möjligt i din annons, både med bilder och i beskrivningen
  • Bemöt andra som du själv vill bli bemött
Did this answer your question?