För att vi ska kunna hjälpa dig att genomföra detta behöver vi ha ditt registrerade telefonnummer, namn och emailadress. Skicka detta till support@tiptapp.se och märk mailet med "Avsluta".

När du återkommit med ovan, får du en kod skickad till dig via SMS. Denna kod behöver vi få tillbaka för att kunna säkerställa att rätt person begär att få kontot raderat.

Du får en bekräftelse av oss så fort ditt konto har blivit avslutat. 

Did this answer your question?