Att Tiptappa Hit och Dit betyder att du betalar en slant för att få hjälp att flytta något från en plats till en annan som du själv inte har tid eller möjlighet att göra. Det kan t.ex handla om hjälp att förflytta en möbel du precis köpt, något du vill ha från din lägenhet till ditt landställe eller kanske något tungt som du vill förflytta på din tomt.

Did this answer your question?