Se till att komma inom den tid du har blivit vald på. Tiden när du ska hämta, adress och annan information som t.ex. våningsplan och portkod hittar du nu i den annonsen du blivit vald som “Hämtare” på.

Efter att du har hämtat upp allt så trycker du på knappen “Jag har hämtat” i appen. En notis skickas nu för att bekräfta hämtningen så fort annonsören haft möjlighet att se att sakerna är hämtade.

I det sista steget visar du att du tar hand om sakerna på ett korrekt sätt genom att trycka på “Påbörja återvinning” längst ner i annonsen du hämtat. Detta gör du när du befinner dig på en lämplig plats så som t.ex en ÅVC eller en ÅVS. Du väljer nu alla annonser som du ska återvinna och tar en bild på platsen du lämnar av  sakerna på. Till bilden sparas tidpunkten för återvinning och koordinater för platsen där bilden togs. Tryck nu på “Skicka till Tiptapp”.

Om du vill behålla allt som du hämtat i en annons så kan du enkelt trycka på “Påbörja återvinning” och sedan välja “Ska inte återvinnas” för att få bort den annonsen ur listan och skriva en förklaring vad du tänkt göra med sakerna.

Allt du hämtar övertar du också ägarskap och ansvar över, du är därmed fri att behålla det du hämtat men måste visa att du återvinner saker som typiskt hör hemma på en återvinningscentral för att använda Tiptapp.

Did this answer your question?