När du befinner dig på en godkänd plats för återvinning kan du visa att du återvinner utan att ta en bild med appen. Din återvinning sparas med positionen för platsen samt en datum- och tidsstämpel. Detta granskas löpande och vid eventuella oklarheter begär vi mer info av dig.

När appen frågar om bild måste du dock ta en bild för att din återvinning ska godkännas.

Did this answer your question?