Om du hämtat mindre volymer av kartong, plast, glas, metall och annat som t.ex. kan lämnas på en återvinningsstation kan du välja "Alternativ Återvinning". Väljer du den metoden måste du visa var du återvinner genom att ta en bild med appen som sparas med datum- och tidsstämpel samt position. Denna information skickas som ett sista steg till Tiptapp för granskning. Kom ihåg att du personligen är ansvarig för att det du hämtar hanteras enligt gällande lagar och att din aktivitet i appen och dina hämtningar granskas löpande.

Did this answer your question?