Du visar att du återvinner det du hämtat genom att ta en bild med Tiptapp-appen på platsen där du återvinner. Bilden ska tydligt visa att du befinner dig på en plats där hantering kan ske på ett korrekt sätt - t.ex en återvinningscentral eller återvinningsstation. Du kommer åt funktionen att visa att du återvinner genom den annons som du ska återvinna genom att trycka på knappen "Påbörja återvinning". 

Till bilden sparas också koordinaterna för platsen samt en tidsstämpel som ett kvitto för avslutad annons. Du kan visa att du återvinner flera hämtningar samtidigt. Även de annonser som endast delvis innehåller sådant som ska återvinnas ska redovisas med denna funktion. 

Dina utbetalningar aktiveras efter det att du visat att du återvunnit det du hämtat första gången.

Du är fri att behålla precis vad du vill då du övertar ägarskap över sakerna du hämtar (inte transporterar), om något i annonsen ska slängas så måste detta dokumenteras.

Did this answer your question?