Tiptapp är inte arbetsgivare gentemot någon användare av appen och inte heller part i avtalet mellan den användare som annonserar efter hjälp och den användare som utför uppdraget. Därför så ansvarar du själv i egenskap av privatperson och användare av Tiptapp för att deklarera eventuell ersättning som du får betalt när du utför uppdrag via Tiptapps app.

Om du har frågor om skatt och deklaration så hänvisar vi till ditt lokala skattekontor. Ta gärna även del av informationen på Skatteverkets hemsida som vi länkar till nedan.

Här kan du som hjäper någon annan mot betalning läsa mer.

Här kan du ta del av Skatteverkets guide för intäkter via digitala plattformar.

Här kan du som tar hjälp via Tiptapp läsa mer.

Underlag för eventuella betalningar kan alltid hämtas via respektive annons i appen.

För utdrag på utbetalningar, gå in under Saldo-vyn i appen och hämta PDF för hela året.

Did this answer your question?