I egenskap av privatperson och användare av Tiptapp ansvarar du själv för att deklarera den ersättning som du får när du utför uppdrag mot betalning som har annonserats i Tiptapp. Tiptapp har ingen arbetsgivarroll gentemot någon användare och är inte heller part i avtalet mellan den användare som annonserar efter hjälp och den användare som utför uppdraget. Som användare behöver du själv ta reda på om du omfattas av skatter och avgifter, inklusive sociala avgifter som kan komma att utgå när du använder Tiptapp.   

Om du behöver mer information eller har frågor relaterade till skatt så hänvisar vi till din lokala skattemyndighet.

Här kan du som är annonsör läsa på Skatteverkets hemsida.

Här kan du som är hämtare läsa mer på Skatteverkets hemsida.

Även här för gig och tjänster.

Kvitton kan alltid hämtas under respektive annons (så här gör du). 

För utdrag på utbetalningar, skicka ett mail till support@tiptapp.se, märk mailet "Utdrag utbetalningar" och ange vilken tidsperiod det avser. Utdrag skickas inom ca sju arbetsdagar.

Did this answer your question?