Finns sakerna på platsen kan du hämta upp allt och trycka på klar, i många fall behöver du inte ha kontakt med annonsören såvida du t.ex inte behöver komma in i bostaden.

Har annonsören angivit portkod så står den i annonsen om du blivit vald som hämtare.

Behöver du ha kontakt med annonsören ändå så är det bra att börja med att försöka kontakta annonsören genom att ringa eller SMS:a, du kan kontakta annonsören via annonsen.

Om du inte får kontakt med annonsören får du dessvärre avbryta hämtningen.

Did this answer your question?