Alla betalkortsuppgifter sparas säkert och krypterat hos Tiptapps samarbetspartner för betalningar, Stripe. Stripe är PCI certifierade, vilket betyder att de följer en standardiserad utvärderings- och rapporteringsprocess för alla som hanterar, samlar in, lagrar och överför betalkortsinformation. Visa, Mastercard och American Express stödjer alla detta arbetssätt.

Did this answer your question?