Alla som hämtar via Tiptapp måste visa att de återvinner allt som de hämtar genom att ta en bild i appen, den här bilden är inget som du som annonsör får utan den granskar vi i bakgrunden vilket måste följas av den ansvarige hämtande användaren för att få hämta fler saker. Bilden sparas tillsammans med geo-koordinaterna och en tidsstämpel så att vi kan spåra att man t.ex varit på en återvinningscentral. Den som hämtar kan givetvis också välja att behålla sakerna för återbruk.

Det är dessutom personen som hämtar sakerna som övertag ägarskap och ansvar för det som hämtas. Om det är en Hit & Dit annons så övertar hämtaren inte ägarskap över sakerna.

Did this answer your question?