Tiptapp är enbart en marknadsplats där det fulla ansvaret ligger på användarna, primärt den privatperson som väljer att hämta något då personen efter hämtning kan välja att använda eller slänga delar, eller allt som hämtats.

Vi har byggt någon vi kallar för "Dokumentation för återvinning" där den som hämtar något visar att allt tas om hand om på korrekt sätt för att kunna fortsätta hämta flera "Återvinnings-annonser" i appen.

Hur fungerar det?
När en person hämtat en "Återvinnings-annons" så tar användaren en bild i bakluckan att allt är upphämtat. Användaren som hämtat tar sedan en bild bak i bilen när hen befinner sig vid återvinningscentralen, och sedan en bild efter att allt är slängt att det nu är tomt.
Appen dokumenterar även geo-koordinaterna så att personen är på återvinningscentralen och inte lämnar platsen mellan bilderna, samt tidpunkt så att återvinningscentralen är öppen.

Den som hämtar kan givetvis också välja att behålla hela saker för återbruk!

Did this answer your question?