När du väljer en hämtare så reserveras summan för den betalning som du valt genom ditt registrerade betalkort. Detta görs som en säkerhetsåtgärd för att alla ska känna sig trygga med att det finns en betalningsförmåga och att betalningen därmed kan skickas efter det att hämtningen är genomförd. Reservationen omvandlas till en transaktion och betalningen skickas när du är nöjd och stänger annonsen genom att trycka på “Bekräfta & Betala”.

Skulle hämtningen av någon anledning avbrytas så släpps reservationen omgående från vår samarbetspartner för betalningar, Stripe. Dock är det så att olika banker tar olika lång tid på sig innan de tillgängliggör beloppet igen på ditt konto. Detta kan ske nästan omgående eller ta några dagar. För vidare information om vad som gäller för just dina reservations-tider så ber vi dig att kontakta din bank. (Vanligtvis tar det upp till 3 dagar)

Väljer du en ny hämtare på din annons så reserveras betalningen på nytt mot denna hämtare vilket gör att du kan uppleva att det reserverats flera gånger. Notera att ingen transaktion görs såvida du själv inte godkänner slutförd hämtning och därmed stänger annonsen. Det betyder att Stripe aldrig dragit några pengar utan enbart reserverat din valda betalning.

Det är viktigt att all betalning sker via plattformen då vi erhåller 25% av summan som förmedlingsavgift samt att vi på så sätt får in dokumentation på att allt tas om hand om och hamnar på rätt plats.

Did this answer your question?