När man har gjort tre hämtningar mot betalning blir man en "reliable" hämtare, vilket innebär att man kan skicka fler förfrågningar samtidigt. För Hit & Dit-annonser finns vissa begränsningar innan man blir reliable, t.ex. att man inte kan ta sådana körningar för en betalning på över 400 kronor. Detta är för att vi ska vara trygga med att hämtaren som åtar sig en körning av saker av högre värde tar väl hand om annonsörens ägodelar. 

Did this answer your question?