Viktigast av allt: Beslutet från Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm stad är inte verkställt och i och med att vi kommer överklaga beslutet kan det dröja länge innan frågan avgörs. Det är därför fortfarande fritt fram att använda Tiptapp precis som vanligt. Som användare är det alltså inte på något sätt olagligt att använda appen och vår verksamhet fortsätter precis som vanligt.

Det har nog inte undgått någon att det varit lite turbulent kring Tiptapp senaste veckan. Nyheten kring Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm stads beslut att förbjuda Tiptapp spred sig snabbt i många medier och skapade oro bland våra användare. Vi vill låna din tid och förklara hur det egentligen ligger till, vad det innebär för dig som använder Tiptapp och vad som händer framöver. 

Det Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill reglera med sitt beslut berör vidare endast delar av det som läggs upp i annonskategorin “Tiptappa bort” och dessutom enbart för Stockholms kommun. Beslutet är inte heller verkställt så därför är det fortfarande fritt fram att använda Tiptapp precis som vanligt. Som användare är det alltså inte på något sätt olagligt att använda appen.

Beslutet kommer självklart att överklagas, vilket också är önskvärt från nämndens sida. Det är även tydligt i nämndens beslut att politiker från såväl nuvarande majoritet samt opposition är positiva till vår verksamhet då vi delar ambition kring miljömål och ett minskat miljöslitage. Beslutet är tyvärr ännu ett exempel på att en omodern lagstiftning behöver anpassas till den verklighet som nu råder, så att höjd kan tas för miljösmarta tjänster som bland annat Tiptapp.

Vi kommer givetvis göra allt vi kan för att hitta en långsiktig lösning på den situation som uppstått. Det ska vara enkelt för alla Stockholmare att dra sitt strå till stacken och tillsammans göra vad vi kan för att ta hand om vår miljö. Med tanke på de utmaningar och miljömål vi står inför de kommande åren är det inte på något sätt optimalt att luta sig mot ett förlegat regelverk istället för att se de konkreta nyttor som Tiptapp bidrar med. 

Vidare är vi självklart öppna för att föra dialog med parter vars mål kring miljön är desamma som våra - att det ska vara lätt att göra rätt samt att främja samåkning av prylar som ska åt samma håll (t.ex. sådant som hör hemma på återvinningen) och därmed minska antalet bilar och enskilda bilturer på våra vägar. Vi vet att Tiptapp är en populär app som löser problem för många människor. Vi kommer arbeta hårt för att alla stockholmare även i framtiden kommer kunna använda Tiptapp precis som idag.

Återigen vill vi tacka alla som engagerar och hör av sig, både direkt till oss men också i sociala medier. Tillsammans bollar vi idéer om och problematiserar ett omodernt regelverk som är i behov av förändring. Vi kämpar vidare sida vid sida med er. Tack!  

Did this answer your question?