✅Godkända platser för återvinning med Tiptapp är återvinningscentraler och återvinningsstationer.

Det som hämtas ska tas till slutgiltig destination vilket är en återvinningscentral, medan vissa saker går att slängas på en återvinningsstation (de gröna kärlen som man kan slänga glas, plast, kartong etc). Allt som tas till en återvinningsstation måste få plats i kärlen – ingenting får lämnas på marken utanför.

❗Vi tillåter inte återvinning i grovsoprum

Om det hamnar i t.ex ett grovsoprum så blir det ytterligare en mellandestination där föreningen måste betala för att det ska komma till en ÅVC. Då tappar vi funktionen och tanken, därav måste man dokumentera återvinning på en godkänd plats.

❗Privata eller företagsägda containrar är inte godkända för återvinning

Did this answer your question?