Varför din annons blivit dold kan ha flera olika förklaringar. Den vanligaste orsaken är att den varit ute i plattformen i sju dagar utan att få förfrågningar. Detta är ett sätt för oss att hålla flödet av annonser aktuellt. 

Vill du fortfarande bli av med samma sak rekommenderar vi att du publicerar en ny annons, så får hämtare i din närhet en notis och annonsen hamnar högt upp i flödet igen. 

Din annons kan också ha blivit dold för att den strider mot våra användarvillkor

Regler för annonsering

  • Det är inte tillåtet att skapa annonser med djur i Tjänsten.

  • Det är inte tillåtet att skapa annonser innehållandes matavfall i Tjänsten.

  • Det är inte tillåtet att annonsera ovederhäftiga/orealistiska erbjudanden. Tiptapp förbehåller sig rätten att ta bort en annons eller avbryta en pågående hämtning som anses falla inom denna kategori.

  • Varor som enligt svenska lag är olagliga är inte tillåtna i Tjänsten. Missbruk kan komma att polisanmälas.

  • Hälsovådligt material såsom t.ex. asbest och eternit är inte tillåtet att annonsera ut.

  • Det är inte tillåtet att betala utanför plattformen.

  • Det är inte tillåtet att som annonsör själv åka med i en transport av saker som ska flyttas.

  • Det är inte tillåtet att som annonsör lägga till mer saker till en hämtning efter det att en annons har publicerats. Skapa då istället en till annons.

  • Innehåller det som ska hämtas delar som hör hemma på återvinningen så ska en Tiptappa bort annons publiceras. Du åtar dig att lämna de upplysningar om det material eller de saker som din annons innehåller och som Tiptapp vid var tid efterfrågar samt garanterar genom din publiceringen av annonsen att de lämnade upplysningarna är korrekta och fullständiga.  

Did this answer your question?