Är mina prylar försäkrade?

Nej, inte automatiskt. Tiptapp är en marknadsplats som sammanför privatpersoner, det är alltså inte vi eller någon anställd som utför hämtningar.

Har en olycka varit framme där en skada uppkommit så behöver ni som användare i regel hjälpas åt att lösa det precis som om ni skulle ha använt en annan marknadsplats.


Kan jag köpa en försäkring?

Ja. Vi har inlett ett samarbete med försäkringsbolaget Omocom för att hjälpa våra användare om olyckan skulle vara framme. Detta gäller för Leverans & Transport-annonser (Hit & Dit) där du får möjlighet att köpa en billig micro-försäkring när du skapar en annons. Väljer du att inte köpa till försäkringen är din pryl oförsäkrad. 

Eventuella skadeanmälningar handläggs direkt av Omocom

Villkor för försäkring via Omocom

Faktablad om Omocoms försäkring

* Detta kräver att du har senaste versionen av appen. Säkerställ detta innan du publicerar din annons för möjlighet att kunna försäkra din annons.

____________________________________________

Skador på egendom

I nästan alla hemförsäkringar så ingår en ansvarsförsäkring. Uppstår skador på t.ex golv eller väggar så är det den egna hemförsäkringen eller den hämtande användarens hemförsäkring som bör göras gällande. Ni har båda ett eget ansvar i att vara försiktiga vid utförandet där dialog och överenskommelser sker mellan er som användare.

Skador av Fordon

För skador av fordon i rullning så gäller den egna trafikförsäkringen.

 

Did this answer your question?