Microförsäkring för transporter via Omocom

När en annons under kategorin för Leverans & Transport (Hit & Dit) skapas i Tiptapp, finns för annonsören möjlighet att köpa en försäkring för det som ska transporteras*. Försäkringen köps av (och eventuella skadeanmälningar handläggs av) Omocom

Har du valt att inte köpa till försäkringen är din pryl oförsäkrad. 

Villkor för försäkring via Omocom

Faktablad om Omocoms försäkring

* Detta kräver att du har senaste versionen av appen. Säkerställ detta innan du publicerar din annons för möjlighet att kunna försäkra din annons. 

____________________________________________

Olycksfall & Skada på egendom via If

Hämtande användare är försäkrade via If vid utförande av uppdrag de blivit valda till i Tiptapp. Försäkringen skyddar hämtande användare i händelse av olycksfall eller överfall. Vid händelse av skada på egendom*, ska annonsören och hämtaren båda kontakta Tiptapp. Tiptapp gör en bedömning på händelseförloppet genom kontakt med båda parter för att se om skadan kan härledas till hämtningstillfället. Vid de fall skadeanmälan görs till If, är det sedan If som utreder ärendet. Annonsen måste bekräftas och betalas i appen för att skadeanmälan ska kunna göras. 

Självrisken för denna försäkring är 2500kr och betalas av den som orsakat skadan. 

Har du microförsäkringen från Omocom i din version av appen och du köpt till en försäkring görs den gällande vid skada av det som levererats. Har du microförsäkringen från Omocom i appen och valt att inte försäkra din annons, är den oförsäkrad och den egna hemförsäkringen bör göras gällande.

Olycksfall

Om en olycka sker i samband med en hämtning, är de hämtande användarna försäkrade via If. Vänligen ta kontakt med Tiptapp om olyckan är framme.

*T.ex golv, väggar. Gäller ej skador orsakade av fordon i rullning. Där faller den egna trafikförsäkringen in.  

 

Did this answer your question?