De hämtande användarna i Tiptapp är försäkrade hos If. Det betyder att de omfattas av Transport- & Ansvarsförsäkring samt Olycksfall och Överfall. 

Transport & Ansvar

Vid händelse av skada på det som levereras eller egendom*, ska annonsören kontakta Tiptapp, som i sin tur gör skadeanmälan till If. Det är sedan If som utreder ärendet och beslutar om ersättning ska utgå. Annonsen måste bekräftas och betalas i appen för att skadeanmälan ska kunna göras. 

Självrisken är 2500kr och betalas av den som orsakat skadan. 

*T.ex golv, väggar. Gäller ej skador orsakade av fordon i rullning. Där faller den egna trafikförsäkringen in.  

Olycksfall & Överfall

Om en olycka sker i samband med en hämtning, är de hämtande användarna försäkrade via If. Vänligen ta kontakt med Tiptapp om olyckan är framme.

Did this answer your question?