I september 2018 tog Stockholms stad ett beslut om att förbjuda delar av Tiptapp eftersom kommunen ansåg att renhållningslagstiftningen inte tillåter att enskilda hjälper varandra att köra återvinning till en återvinningscentral. Kommunen, som också insåg värdet och nyttan som Tiptapp tillför invånarna i Stockholm, valde dock att inte verkställa beslutet, så att appen fortsatt kunde användas. För att få en rättslig prövning av vad som faktiskt gäller rent juridiskt så överklagade vi självklart kommunens beslut.

Idag (26:e maj 2020) kom det glädjande beskedet att mark- och miljödomstolen ger Tiptapp rätt och upphäver kommunens förbud i sin helhet. Domstolen konstaterar i sitt avgörande att den av Tiptapp bedrivna verksamheten inte är olaglig eller på något annat sätt otillåten.

Stort tack till Centrum för Rättvisa som varit vårt juridiska ombud i denna segdragna process. Vi vill även passa på att tacka er - våra användare - utan er inget Tiptapp!

Läs mer:

https://centrumforrattvisa.se/tiptapp-far-ratt-mot-stockholms-stad-domstol-upphaver-forbudet-mot-den-populara-atervinningsappen/?fbclid=IwAR0oNVK3BltIbFdjFygH6evRTBCroetTo2ghMjq6Ge3Gf8i2R7Y9zz9OTpw

//Team Tiptapp

Did this answer your question?