Tiptapp är en community där vi som använder appen hjälper varandra. Tillsammans förenklar vi vardagen för användare i behov av hjälp samtidigt som vi möjliggör en extrainkomst till de som kan och vill hjälpa till.

Eftersom vi gör det här tillsammans är det viktigt att vi är överens om ett antal grundläggande riktlinjer för hur vi upprätthåller trivseln i communityn och undviker eventuella missförstånd.

  • Det är viktigt att alla användare uppträder och agerar så som man själv vill bli bemött. Det är alla användares ansvar att bidra till en trivsam upplevelse av Tiptapp.

  • När ett uppdrag är genomfört sker betalning via appen. Det är först då som alla försäkringar kan göras gällande och vi kan verifiera att återvinning lämnas på rätt plats.

  • Beskriv noggrant med bilder och text allt det du vill ha hjälp med. Den användare som hjälper till åtar sig endast att ta hand om det som faktiskt är beskrivet i annonsen. Därför kan du inte heller lägga till fler saker efter att din annons är publicerad.

  • Ansök bara på annonser du vet att du kan hjälpa till med. Ansök inte heller på för många annonser samtidigt. Är du t.ex. osäker på om en pryl får plats i din bil, om du faktiskt hinner, eller om betalningen är tillräcklig, så avstå från att ansöka. Utan förfrågningar ombeds annonsören att höja betalningen och du slipper avbryta ett pågående uppdrag. Ifall du får förhinder och inte kan hjälpa till så avbryt ditt uppdrag så snart det bara går så den andra användaren kan få hjälp av någon annan istället.

  • När du har publicerat en annons måste det du vill ha hjälp med vara tillgängligt på angiven plats vid den överenskomna tiden för uppdraget. Du som hjälper till ska också se till att vara på plats i tid. Ni betygsätter båda er upplevelse kring uppdraget när det är slutfört och era betyg kan därför komma att påverkas av t.ex. förseningar och otydliga beskrivningar.

  • Var tillgänglig och ha ett öga på din telefon ifall den andra användaren behöver komma i kontakt med dig inför eller under ett uppdrag.

  • Du är personligen ansvarig för ditt konto och du får inte låna ut det till någon annan. Det är bara du själv som får annonsera med kontot och det är bara du som får ansöka på annonser och utföra uppdrag. Det är OK att ta hjälp av en kompis för att tillsammans t.ex. flytta något som är svårt att bära ensam, men det är du som är registrerad på kontot som själv är ansvarig.

Did this answer your question?