Alla som vill kan fritt ansöka att hämta en annons som inte redan är markerad med "hjälp på väg", oftast är det flertal personer som ansöker ganska omgående när en ny annons publiceras.

Du ansöker genom att gå in i annonsen och trycker på "Hämta". I de flesta fallen så väljer en annonsör någon väldigt snabbt, i andra fall kan det dröja. Du kan själv välja om du vill att förfrågan ligger kvar eller om du vill dra tillbaka förfrågan. Detta kommer inte att påverka ditt betyg eller din statistik så länge du inte redan blivit vald och sedan avbryter.


Hur hämtningen går till:

  1. Ansök med alla tider som du kan hämta

  2. Blir du vald så dyker du upp inom tidsslotten

  3. När du är färdig så trycker du på "Hämtning klar" innan du lämnar platsen (En Hit & Dit eller Välgörenhets-annons markeras först som "Hämtat" på den första adressen och sedan som "Lämnat" på den andra adressen

  4. Som ett sista steg åker du till återvinningscentralen och dokumenterar att du återvinner via vår "check-in" funktion

  5. Annonsören bekräftar & betalar när hen haft möjlighet att titta så att allt är borta

Kom ihåg att du personligen är ansvarig för att det du hämtar hanteras enligt gällande lagar och att din aktivitet i appen och dina hämtningar granskas löpande. Det är endast du själv som får använda det konto du registrerat i appen. Missbruk kan leda till rättsliga konsekvenser.

Hittade du svaret?