Det sista steget för att kunna stänga en återvinnings-annons och få betalt är att visa att du återvinner. Detta gör du genom funktionen Verifiera återvinning i appen.

Du kan välja att verifiera din återvinning direkt efter enskild hämtning alternativt efter att du genomfört flera hämtningar. De flesta av de som hjälper andra via Tiptapp verifierar återvinning samma dag, eller dagen efter. Har du genomfört hämtningar utan att verifiera återvinning inom 5 dagar så kommer ditt konto att begränsas där du får kontakta vår support för vidare informationslämning. I det fallet kommer även dina utbetalningar tillfälligt att pausas.

Så här fungerar det

  1. När du hämtar något som ska återvinnas markerar du hämtningen som genomförd genom att ta en bild med appen som visar att det du ska hämta är lastat i ditt fordon. Genomför du flera hämtningar innan du återvinner så ska motsvarande bilder tas för samtliga hämtningar.

  2. Vid återvinningscentralen när du ska verifiera återvinning så tar du ytterligare bilder med appen som visar att allt det du hämtat (en eller flera annonser) finns i ditt fordon.

  3. När du sedan lastat av och sorterat det du hämtat så tar du en sista bild på ditt tomma lastutrymme som visar att det du hade med dig i ditt fordon är lämnat på återvinningscentralen. Därefter skickas din betalning.

Till alla bilder sparas en tidsstämpel och geo-position. Tiptapp granskar löpande data relaterad till verifiering av återvinning och kan vid behov komma att kontakta dig för vidare inhämtning av information. I det fallet kommer även dina utbetalningar tillfälligt att pausas.

Finns det saker som kan återanvändas i en återvinningsannons är det självklart något du själv kan behålla då återbruk alltid går före återvinning. Om du vill behålla allt i en annons kan markera återbruk i den specifik annonsen. Om enbart delar av en annons kan återanvändas och resten ska återvinnas så ska du verifiera återvinning för den annonsen även om du behåller delar av det som annonserats. Tiptapp granskar löpande data relaterad till återbruk och kan vid behov komma att kontakta dig för vidare inhämtning av information. I det fallet kommer även dina utbetalningar tillfälligt att pausas.

Hittade du svaret?