Alla återvinnings-annonser du hämtar via Tiptapp lämnar och sortera du huvudsakligen på en återvinningscentral eller en återvinningsstation, vissa saker kan du behålla. Du är personligen ansvarig för att allt lämnas på rätt plats och sorteras korrekt.Återvinningscentral

Detta är den primära platsen för avlämning, här kan du nästan lämna allt.

Alla återvinningscentraler tar inte emot trädgårdsavfall eller t.ex betong. Läs mer på respektive företags/återvinningscentrals hemsida för mer information.

Oftast finns det en container för hela fina saker där du kan lämna saker för återbruk som andra kan ta istället för att kasta det.

Man får inte lämna av matavfall här och det är inget vi tillåter via vår app.
Tänk på att en kostnad kan tillkomma återvinningscentralen, läs mer på respektive företags/återvinningscentrals hemsida.


Återvinningsstation

Här får du oftast bara lämna av och sortera tidningar, glasflaskor, kartonger och plastförpackningar.
Ibland kan du också lämna av och sortera metallförpackningar & batterier.

Ingenting får lämnas utanför boxarna.

Vi tillåter inte återvinning i grovsoprum

Om det hamnar i t.ex ett grovsoprum så blir det ytterligare en mellandestination där föreningen måste betala för att det ska komma till en ÅVC. Då tappar vi funktionen och tanken, därav måste man dokumentera återvinning på en godkänd plats.

❗Privata eller företagsägda containrar är inte heller godkända för återvinning

Hittade du svaret?